Roman Urban -Tosogu.Cz

News

Here will be short descriptions of actual changes and updates. New content will be added irregularly. Recent custom made fittings, new terms or articles. But all this cost a lot of time especially because I decided to arrange important information also in Czech language. But I will keep working on the database.

V této sekci budou krátké oznámení nových příspěvků, právě vyrobených součástek, nových termínů v sekci terminologi a článků. Kvůli mé pracovní vytíženosti a protože jsem se rozhodl zprostředkovat nejdůležitější informace také v češtině, nebude to pravidelně. Ale budu se snažit průběžně databázi rozšiřovat.

 • 28.12.2021 A translation of an article about lenses in tradition added.
 • 22.12.2021 Článek o užívání optických přístrojů v tradici.
 • 5.12.2021 Regular classes added.
 • 21.11.2021 A fountain pen body and cap from zero added in Other creations category.
 • A link to my MeWe account added.
 • 17.11.2021 A couple of tsubas were added and a restoration work too.
 • 10.4.2021 A restored Soten tsuba added.
 • 26.3.2021 A new term Patina added in terminology.
 • 9.3.2021 An owari style tsuba for Iaido practice added.
 • 26.2.2021- A new term “Tosho tsuba” was added in Terminology section.
 • 23.2.2021- I have added a new menu button “terminology” where I will try to interpret some terms related to Japanese sword fittings craft.
 • 21.2.2021- A new category “feature articles” where I will occasionally add articles on history of Japanese sword fittings and metalworking.
 • 20.2.2021- I decided to make this site multilingual. Not all but important texts will be in English and Czech and something perhaps even in another laguage. The realization won’t be easy so will take some time.
 • 20.2.2021- I add a new introduction text.
 • 1.2.2021- The web has a new look!