Roman Urban -Tosogu.Cz

Terminology-Výkladový slovník

V této sekci se pokusím vysvětlit význam vybraných termínů týkajících se mečových součástek z řemeslně a historické perspektivy.

In this secton, I will try to explain meanig of selected terms related to Japanese sword mountings in craft and history perspective.


Časoprostor vznikuThe Time-Space of origin – Termín užívaný mistrem restaurátorem historických zbraní a předmětů Jiřím Matouškem. Význam termínu spočívá v tom, že k historickému předmětu se přistupovat výhradně ve vztahu k časoprostoru jeho vzniku. A to nejen při restaurátorských pracích, ale i z pozice hodnocení jejích kvalit. Tudíž restaurátor musí ovládat dobové techniky, minimálně na stejné úrovni jako člověk, který daný předmět ve své době vyrobil. Je přísně zapovězené použít jakékoliv moderní zkratky v podobě elektrických strojů a moderních chemických přípravků a postupů neexistujících v době vzniku předmětu. V jeho, (Ale i mém.) oboru je to například absolutně nevhodné použití černících přípravků typu Brunigal na hlavně palných zbraní z 18.st. stejně tak pro patinaci cub. Galvanické černění a podobné moderní technologie můžou historický artefakt nenávratně poškodit, zničit, a v nejlepším případě změnit jeho charakter. ENGLISH VERSION

Katachi-boriKatači-bori – 容 彫 – je ve spojení s menuki výraz, který určuje, že obvodová stěny menuki definují kontury plastického objektu. Můžeme tedy říci např. menuki ve formě rostliny, nebo koně. Zaznamenal jsem i nesprávný výklad, že se jedná o motivy oblého tvaru, například ovoce, které je jako by rozříznuté v polovině a tím nabývá realistické 3D kontury. ENGLISH VERSION

Mečové ozdobySword ornaments – v češtině často používaný nesprávný termín. Jedná se vždy o mečové součástky, kování. Ozdobný charakter přijaly tyto části mečových souprav až s postupem doby. Na konec  období Edo a začátku období Mejdži byly celé meče spíše ozdobami v rukou ne-samurajské třídy. Ale z principu mečové kování, i když je zdobné je funkčním elementem soupravy. Nejedná se o ozdobu. ENGLISH VERSION

Sukashi – Sukaši – 透かし (Anglicky openwork.) – v českých publikacích nazývanou technikou prolamování. Prolamovaní bylo technikou kdy platnéř-kovář negativní siluetu z železného plátu cuby vysekal buď sekáčem a před-sekaný tvar vylomil z plátu cuby, a nebo průbojníkem ve tvaru výseku prorazil otvor. Tyto výseky buď nechal bez úpravy případně tvar dopiloval. Od 16. století byla technika vysekávání nahrazena VYŘEZÁVÁNÍM což umožnilo výrobcům komponovat složitější motivy. Vysekávání zůstalo ale i nadále jednou z používaných technik až do současnosti. ENGLISH VERSION.

Tōshō tsuba – Tóšó cuba — 刀匠鍔 – Před tím, než vzniknul v 16. století specializovaný obor výrobců mečových záštit, vyráběli záštity mečíři, anebo platnéři, kteří byli ve zpracování železa mistři. Abychom mohli cubu kategorizovat jako tóšó musí v historickém kontextu splňovat konkrétní materiálová a konstrukční specifika. Tudíž nestačí aby cuba ze 17. nebo 18. století pocházela z mečířské dílny. Aby mohla být nazývána tóšó musí splňovat to co tuto kategorii cub v časoprostoru jejich vzniku charakterizovalo. ENGLISH VERSION

Ume – 梅 ( Anglicky plum.) – ačkoliv překládáno jako švestka ve skutečnosti se jedná o druh meruňky (Prunus mume) meruňka japonská. K záměně došlo díky podobnosti zralých plodů s na západě běžnou švestkou, kterou prvním západním návštěvníkům Japonska připomínala. ENGLISH VERSION